Tipspromenad på Alphem

Torsdag den 10 juli var FSF arrangörer för tipspromenaden på Alphem. En välbesökt kväll i fint sommarväder med ett 60-tal besökande. Ingen lyckades pricka 12 rätt men många med 11. Närmast på skiljefrågan var Inge Johansson. Många passade på att fika gott från kaffestugan, medans Julia Persson (från Floby) stod för mycket uppskattad underhållning då hon spelade gitarr och sjöng visor som de flesta i publiken kunde sjunga med i. 
 


Lottbordern var välbesökta. Framförallt bord med kak-vinster. Denna lottring tog slut innan tipspromenaden började. 

 

Årets Flobybo 2014

När de stora bankerna svek och samhällsföreningen inte lyckades förmå bankerna att sätta upp en uttagsautomat, då trädde dagligvaruhandlaren Roger Edin in.

Roger var den som kunde se ett värdet av att ha en uttagsautomat i samhället och tog då risken att tillsammans med ICA-banken installera en i sin affär. Säkert är automaten till gagn för ICA men troligtvis mest för Flobyborna och framförallt för dem, som har svårt att ta sig till annan ort för att utföra sina ärenden. Ska Floby fortleva, som en levande bygd är det viktigt att vi får behålla och helst etablera fler företag i samhället.

Det är i det sammanhanget, som ICA och Roger Edin har ett stort ansvar för samhällets fortlevnad. Utan dagligvaruhandel inget levande samhälle.

 

 
 

Årsmöte

På Hotell Gästis höll samhällsföreningens årsmöte till. Vi räknade till att vi var 29 personer på mötet, inklusive Roger och AÖS representant. Vi hedrade tillsammans årets Flobybo och tackade även Stefan Kringlund för sina år i styrelsen. Ersättare på hans plats valdes, Robert Werthe'n. På mötet utsågs också en ny ordförande för föreningen, samtidigt som vi tackade Ed Kahrs för sina år på posten. Ny ordförande blev Marei-Louise Thor. 
 
Jan- Erik Sandin informerade deltagarna om framtiden på soptippen, då ett samarbete har påbörjats med tanke på att tippen skall bemannas av föreningar i samhället. Avtalet kommer inom kort att skrivas mellan Sörby/ Odensberg skytteförening och AÖS. Däräven Grolanda IF och Floby IF kommer hjälpa till att bemanna. Detta resulterar i att tippen kommer att ha öppet en lördag i månaden utöver ordinarie öppettider (Första lördagen, 09,00-12,00) och föreningarna ersätts för sitt arbete.  
 
 
 
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0