Föreningen

Floby Samhällsförening är en ideell förening, som enligt stadgarna skall arbeta för vårt samhälles utveckling. 

Det är viktigt att såväl enskilda som ortens alla företag är medlemmar så att Samhällsföreningen och dess styrelse kan agera med kraft i olika sammanhang. 

Samhällsföreningen står tillsammans med andra arrangörer bakom de marknader som anordnas vid jul och på försommaren. Barngympa, sagostunder, dans kring granen och annan sådan underhållning för barnen har vi åtagit oss att sköta. Vi ordnar med planteringar och liknande för att försköna samhället. 

Medlemsavgiften för enskild person är 30 kr och 150 för företag. Avgiften kan sättas in på bankgiro 914-6101. Skriv ditt namn och adress. 

Du kanske har egna förslag och tips som vi kan arbeta med. 

Hör av dig!

Styrelsen

Floby samhällsförenings styrelse vald på årsmöte februari 2013.
 
Ordförande- Ed Kahrs 
Tel: 0702-541465 
ordforande@floby.org
 
Vice ordförande- Sture Johansson
Tel. Bostad: 0515-40707
v.ordforande@floby.org
 
Sekreterare- Börje Sjödin
Tel. bostad: 0515-40536
Mobil: 070-3501181
sekreterare@floby.org
 
Vice sekreterare- Marie-Louise Thor
Tel: 0739-240513
v.sekreterare@floby.org
 
Kassör- Folke Lindbom
Tel bostad: 0515-40907
kassor@floby.org
 
Ledamot Representant i Alphem- Stefan Kringlund
Tel bostad: 0515-40479
ledamot1@floby.org
 
Ledamot- Vice representant i Alphem- Magnus Sahlén
Tel bostad: 0515-41265
ledamot2@floby.org
 
Övriga Ledamöter-
 Maja Estébanez
Tel: 076-3937323
ledamot3@floby.org
 
Anita Karlén
Tel bostad: 0515-40148
Tel arbete: 0515-723882
ledamot4@floby.org
 
 
Bertil Wallgren
Tel bostad: 0515-40547
ledamot6@floby.org
 
Robertwerthen@hotmail.com

Floby idag

Floby är omgivet av lantbruk, men i väster finns också ett stort natur- och strövområde kallat Hasselbackarna. Här har inlandsisen lämnat sina spår genom länga "åsar", som egentligen är ändmoräner. De är skogsbeklädda. På våren blommar här miljontals vitsippor och blåsippor 
Sevärdigheter

Till sevärdheterna hör framförallt Alphems Arboretum och Stenmurslandskapet. 

Trädsamlingen Arboretum skapades av lantbrevbäraren Frans Johan Gegerfeldt och besöks årligen av tiotusentals turister. 

Stenmurslandskapet är framförallt lantbrukaren Erik Anderssons Verk och vittnar om hans odlarmöda. Jättelika, breda och höga stenmurar lades upp för att göra plats för odlingsbar mark 
 
Idrott
 
Volleyboll (Floby VK) och fotboll (Floby IF) är de största sporterna i Floby. Floby VK har två gånger varit svenska mästare. Vi har dessutom ryttarföreningen Floby Ryttare

 
Samhällsservice 
 
I Floby finns Vårdcentral med husläkare, tandläkare och apotek. Floby skola har ett gott renommé och har ca 450 elever i årskurs 0-9. Barnomsorgen är också väl utbyggd med förskolan Mandelblomman. På Vilskegården har de gamla en fristad, men en del bor också i egna lägenheter i anslutning till Vårdcentralen. Bibliotek finns i kommunalhuset mitt i samhället 
 
Näringsliv 
 
Floby har ett intensivt näringsliv med flera stora industrier men också småföretagen blomstrar. Bland de större företagen som är etablerade i Floby finner vi: 

* Volvo med ca 500 anställda som tillverkar motordetaljer och bromskivor
Autokaross, vilket - som namnet anger - tillverkar karosser och fordonspåbyggnader, men är mest känt för att leverera brandbilar och räddningsfordon till hela Sverige
Hassto Metallindustri med hydralikprodukter
Floby Durk med ramper och byggnadsställningar
 
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0