Årets Flobybo 2014

När de stora bankerna svek och samhällsföreningen inte lyckades förmå bankerna att sätta upp en uttagsautomat, då trädde dagligvaruhandlaren Roger Edin in.

Roger var den som kunde se ett värdet av att ha en uttagsautomat i samhället och tog då risken att tillsammans med ICA-banken installera en i sin affär. Säkert är automaten till gagn för ICA men troligtvis mest för Flobyborna och framförallt för dem, som har svårt att ta sig till annan ort för att utföra sina ärenden. Ska Floby fortleva, som en levande bygd är det viktigt att vi får behålla och helst etablera fler företag i samhället.

Det är i det sammanhanget, som ICA och Roger Edin har ett stort ansvar för samhällets fortlevnad. Utan dagligvaruhandel inget levande samhälle.

 

 
 

RSS 2.0