Årets Flobybo 2014

När de stora bankerna svek och samhällsföreningen inte lyckades förmå bankerna att sätta upp en uttagsautomat, då trädde dagligvaruhandlaren Roger Edin in.

Roger var den som kunde se ett värdet av att ha en uttagsautomat i samhället och tog då risken att tillsammans med ICA-banken installera en i sin affär. Säkert är automaten till gagn för ICA men troligtvis mest för Flobyborna och framförallt för dem, som har svårt att ta sig till annan ort för att utföra sina ärenden. Ska Floby fortleva, som en levande bygd är det viktigt att vi får behålla och helst etablera fler företag i samhället.

Det är i det sammanhanget, som ICA och Roger Edin har ett stort ansvar för samhällets fortlevnad. Utan dagligvaruhandel inget levande samhälle.

 

 
 

Årsmöte

På Hotell Gästis höll samhällsföreningens årsmöte till. Vi räknade till att vi var 29 personer på mötet, inklusive Roger och AÖS representant. Vi hedrade tillsammans årets Flobybo och tackade även Stefan Kringlund för sina år i styrelsen. Ersättare på hans plats valdes, Robert Werthe'n. På mötet utsågs också en ny ordförande för föreningen, samtidigt som vi tackade Ed Kahrs för sina år på posten. Ny ordförande blev Marei-Louise Thor. 
 
Jan- Erik Sandin informerade deltagarna om framtiden på soptippen, då ett samarbete har påbörjats med tanke på att tippen skall bemannas av föreningar i samhället. Avtalet kommer inom kort att skrivas mellan Sörby/ Odensberg skytteförening och AÖS. Däräven Grolanda IF och Floby IF kommer hjälpa till att bemanna. Detta resulterar i att tippen kommer att ha öppet en lördag i månaden utöver ordinarie öppettider (Första lördagen, 09,00-12,00) och föreningarna ersätts för sitt arbete.  
 
 
 
 
 

Invigning av skaterampen 2013

Bilder tagna av Rebecka Thor
 
 

Viktiga länkar

Nyttiga länkar för er som besöker eller bor i Floby
 
Västtrafik-  För tåg och busstider
 
Falköpingskomun
 
Vill du länka din blogg här så är detta möjligt!
 
Lämna gärna egna tips här!

Fototävling 2010

Förstapris.
Fotograf- Harry Ljung
 
Andrapris
B. Sjödin
 
Tredjepris
Fotograf: E. Bjärnsten
 

Gamla vykort

 

Gamla vykort

 

Årets Flobybo 2013

På årsmötet läste Ed Kahrs upp motivering och presenterade årets Flobybo 2013:
 
Vilske Föräldraförening


Motiveringen löd: Barn är vår framtid och alla barn behöver en bra uppväxt, med en bra miljö både i skolan och hemma, och en framtidstro. Vi tycker att Vilske Föräldraförening har jobbat hårt för att skolan och förskolan i Floby ska ha just den kvalitén i lärandet och miljön som barnen behöver. Detta gör att vi kan vara än mer stolt att bo i Floby.
 
 


Årets Flobybo 2008-2012

Detta är ett collage av de senaste vinnarna av "Årets Flobybo" Vinarna i följande årdning:
2008- Annevi Dahllöf
2009- Emil Ezte'banez
2010- Karen Tanggaard
2012- Iris Sand
 

Föreningen

Floby Samhällsförening är en ideell förening, som enligt stadgarna skall arbeta för vårt samhälles utveckling. 

Det är viktigt att såväl enskilda som ortens alla företag är medlemmar så att Samhällsföreningen och dess styrelse kan agera med kraft i olika sammanhang. 

Samhällsföreningen står tillsammans med andra arrangörer bakom de marknader som anordnas vid jul och på försommaren. Barngympa, sagostunder, dans kring granen och annan sådan underhållning för barnen har vi åtagit oss att sköta. Vi ordnar med planteringar och liknande för att försköna samhället. 

Medlemsavgiften för enskild person är 30 kr och 150 för företag. Avgiften kan sättas in på bankgiro 914-6101. Skriv ditt namn och adress. 

Du kanske har egna förslag och tips som vi kan arbeta med. 

Hör av dig!